Vuosikokous: ystävyysseuroja kohdeltava tasapuolisesti tukien jaossa

Suomi-Korea-seuran tiedote 11.04.2014

Suomi-Korea-Seura kokoontui vuosikokoukseensa Kirjan talolle Helsingissä torstaina 13.05.2014.

Avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja Antti Siika-aho teki katsauksen seuran tämän hetkiseen tilanteeseen samoin kuin Korean niemimaan turvallisuuspoliittiseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen.

Siika-aho totesi talouden olevan vakaa ja jäsenmäärän jatkavan kasvuaan, vaikka toimintaa ei voitukaan järjestää säännöllisesti. Puheessaan hän vetosikin jäsenistön apuun tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä, jotta toiminta ei kasautuisi liikaa yksittäisten aktiivien harteille.

Avauspuheenvuoron jälkeen vuosikokous kävi läpi seuran tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnot. Nämä sekä hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti. 

Vuonna 2014 seuran toiminnassa keskitytään jäsenpalveluiden kehittämiseen ja korealaisen kulttuurin esittelemiseen. Kevään ja kesän aikana tullaan järjestämään muun muassa korealaisen ruoan ilta ja myöhemmin syksyllä laaja paneelikeskustelu Korean niemimaan tulevaisuudennäkymistä. Vuonna 2014 esimerkiksi jäsenlehti Korean Ystävät ilmestyy neljä kertaa. 

Vuosikokous päätti lisäksi korottaa seuran jäsenmaksuja kahdella eurolla. Vuonna 2015 seuran jäsenmaksu tulee olemaan 17 euroa ja nuorisojäsenyys seitsemän euroa.

Antti Siika-aho valittiin yksimielisesti jatkamaan seuran puheenjohtajana. Seuran hallituksen kokoonpano vuonna 2014 on:

Varsinaiset jäsenet:

Kari Helaseppä, Hannu Kautto, Tommi Lievemaa, Antti Kyro, Pasi Ranki, Tapani Salonen, Jorma Talikka, Reino Welling

Varajäsenet:

Reino Niskanen, Sari Pöyhönen, Kaija Sipilä, Pentti Suksi, Tauno Tyllinen, Mirja Welling.

Toiminnantarkastajana jatkaa Jari Jussila ja hänen varallaan Antti Lange.

Uusi hallitus valitsee piakkoin pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan seuralle varapuheenjohtajat, sihteerin ja taloudenhoitajan.

Seuran vuosikokous päätti lähettää tervehdyssähkeen Korean dkt:n johtajalle Kim Jong Unille paikallisten merkkipäivien johdosta.

Vuosikokous valmisteli samoin kannanoton koskien ystävyysseurojen harkinnanvaraisia valtionavustuksia.

Suomi-Korea-Seura ei ole saanut toimintaansa tai hankkeisiinsa opetus- ja kulttuuriministeriön jakamia avustuksia yli 10 vuoteen, vaikka edellytykset niiden saamiseksi on täytetty. Kannanotossa vaaditaan ystävyysseurojen tasapuolisempaa kohtelua jatkossa ja muistutetaan, ettei yhdistyksiä tule laittaa kilpailemaan keskenään rahanjaossa. Päinvastoin ystävyysseuroille kohdennettavien avustusten määrää on lisättävä valton budjetissa, kannanotossa todetaan.