Syyskokous: Suomesta edustaja Pjongjangiin

 

25.11.2010

Suomi-Korea - Seura kokoontui tiistaina 23. marraskuuta 2010 Helsinkiin syyskokouksen merkeissä.

Syyskokous hyväksyi kannanoton, jossa toivotaan Suomen taas pitkän tauon jälkeen avaavan edustuston tai toimipisteen Korean demokraattiseen kansantasvaltaan.

Kannanotossa muistutetaan suomalaisten kasvavan kehitysyhteistyön ja matkailun edellyttävän maamme parempaa läsnäoloa Pjongjangissa. Niin ikään suomalaisille yrityksille Korean dkt:ssa avautuvat mahdollisuudet edellyttävät parempaa tiedonkulkua maidemme välillä, joka syyskokouksen mielestä toteuisi parhaiten paikan päällä olevan edustajan välityksellä.

Kokouksessa käsiteltiin myös seuran ajankohtaisia asioita ja keskusteltiin ensi vuonna käynnistyvästä hankkeesta "Suomalainen tie Koreaan". Vuoden kestävässä hankkeessa Korean dkt:aa lähestytään suomalaisen näkökulman kautta. Hankkeen toivotaan auttavan suomalaisia tulevaisuudessa paremmin toimimaan Koreassa ja laajentavan suomalaisten yhteyksiä maahan.