Seuran vuosikokous vaatii rauhansopimusta Korean niemimaalle

loggggo1.jpgSuomi-Korea-seura piti vuosikokouksensa torstaina 28.04.2011 Helsingissä Kirjan talolla. Kokouksessa avauspuheen pitänyt seuran puheenjohtaja Antti Siika-aho katsoi Korea-seuran olevan tällä hetkellä yksi Suomen ripeimmin kasvavimmista ystävyysseuroista ja totesi seuran merkityksen Suomen ja Korean demokraattisen kansantasavallan suhteiden välittäjänä korostuneen entisestään.

- Seuramme vahvuus on Korean asioiden tuntemus ja tämä ymmärretään nykyään valtakunnallisesti, hän totesi.

Siika-aho teki myös katsauksen Korean niemimaan tilanteeseen ja näki, että huolimatta Jimmy Carterin johtaman the elders –ryhmän vierailusta, alueella tuskin tapahtuu merkittävää kehitystä ennen Etelä-Koreassa ensi vuonna pidettäviä presidentinvaaleja.

- Etelä-Korean nykyhallitus harjoittaa erittäin vihamielistä politiikkaa Korean DKT:aa kohtaan ja järjestää yhdessä USA:n kanssa jatkuvia sotaharjoituksia alueella. Siksi on nähtävissä, että mahdollisuudet rauhaan ja Korean riippumattoman jälleenyhdistämisen edistämiseksi eivät ole tällä hetkellä mahdollisia. Tilanne alueella on siis lukkiutunut ja tulenarka, Siika-aho sanoi. Hän kuitenkin uskoi, että Korean kansan enemmistön tahto yhtenäisestä ja turvallisesta Koreasta tulee kantamaan vaikeidenkin aikojen ylitse.

Suomi-Korea-seuran vuosikokous hyväksyi seuran toimikunnan toiminta- ja tilinkertomuksen sekä talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2011. Toimintasuunnitelmassa painopiste on tänä vuonna Suomen ja Korean demokraattisen kansantasavallan kulttuurisuhteiden kehittämisessä ja yhteistyön rakentamisessa Korean DKT:ssa toimivien suomalaisjärjestöjen välillä. Erityisesti seura panostaa Korean kansan edesmenneen presidentin Kim Il Sungin syntymän 100. merkkivuoden valmisteluihin Suomessa. Tämän vuoden aikana seura myös auttaa suomalaisia avustusjärjestöjä parantamaan Korean ruokaturvaa osallistumalla Fida Internationalin hiljattain maahan toimittaman ruokaerän kustannusten kattamiseen.

Korea-seuran vuosikokous valitsi puheenjohtaja Antti Siika-ahon jatkamaan tehtävässään. Kokous valitsi myös toimikunnan johon valittiin

Varsinaisiksi jäseniksi:

 Juho Haavisto, Misha Dellinger, Kari Helaseppä, Hannu Kautto, Esko H. Koskinen, Juhani Kuronen, Reino Niskanen, Tapani Salonen, Antti Siika-aho, Irja Siitarinen, Heikki Sipilä, Kaija Sipilä, Reino Welling, Timo Äyräpää.

Varajäseniksi:

Anna-Liisa Jokinen, Tommi Lievemaa, Sari Pöyhönen, Pentti Suksi, Oskar Wigren, Tauno Tyllinen, Mirja Welling, Pasi Ranki.

Vuosikokous hyväksyi toimikunnan esittämän kannanoton, jossa esitetään huoli Korean niemimaan tämänhetkisestä tilanteesta ja vaaditaan USA:ta suostumaan allekirjoittamaan Korean sodan lopullisesti päättävä rauhansopimus. Samoin kannanotossa edellytetään Korean niemimaan tilanteen osapuolia kunnioittamaan Korean kansan enemmistön tahtoa niemimaan yhdistämiseksi riippumattomasti ja rauhanomaisesti.