Vuosikokous keskusteli tulevasta toiminnasta, valitsi uuden puheenjohtajan

27.03.2015

sivujen_paalogo_b.jpgSuomi-Korea-Seura kokoontui vuosikokoukseensa Kirjan talolle Helsingissä torstaina 26.03.2015.

Kokouksen aluksi kuultiin katsaus seuran kuluneen vuoden toiminnasta ja lähiajan näkymistä. Vuonna 2015 tulee kuluneeksi 70 Korean niemimaan vapautuksesta ja Korea-seuraa on pyydetty isännöimään merkkipäivän kunniaksi järjestettävää eurooppalaista seminaaria. Syksyllä 2015 Helsingissä järjestettävän seminaarin yhteydessä Seura juhlii samalla 45-vuotista taivaltaan.

Vuosikokous vetosi jäsenistöön ja muihin Korean ystäviin tuen saamiseksi seminaarin käytännön järjestelyissä.

Avauspuheenvuoron jälkeen vuosikokous kävi läpi seuran tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnot. Nämä sekä hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti. Erityisesti painotettiin Seuran asiantuntija-apua esimerkiksi Suomen ja Korean DKT:n välisessä kehitysyhteistyössä ja kauppasuhteissa.

Vuonna 2015 seuran toiminnassa keskitytään edellisen vuoden tapaan jäsenpalveluiden kehittämiseen ja korealaisen kulttuurin esittelemiseen. Vuonna 2015 jäsenlehti Korean Ystävät ilmestyy neljä kertaa. 

Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan. Vuonna 2016 jäsenmaksu tulee olemaan 17 euroa ja nuorisojäsenyys seitsemän euroa.

Korea-Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yrittäjä Pekka Kotkasaari Riihimäeltä. Kokous hyväksyi Kotkasaaren valinnan yksimielisesti.

Seuran hallituksen kokoonpano vuonna 2015 on:

Varsinaiset jäsenet:

Cilla Heiskanen, Kari Helaseppä, Hannu Kautto, Tommi Lievemaa, Antti Kyro, Pasi Ranki, Tapani Salonen, Jorma Talikka, Reino Welling.

Varajäsenet:

Reino Niskanen, Sari Pöyhönen, Pentti Suksi, Tauno Tyllinen, Mirja Welling.

Toiminnantarkastajana jatkaa Jari Jussila ja hänen varallaan Antti Lange.

Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa seuran varapuheenjohtajiksi valittiin Tommi Lievemaa Espoosta ja Pasi Ranki Espoosta. Sihteerinä ja taloudenhoitajana jatkavat Juha Kieksi Loimaalta ja Reino Welling Jämsänkoskelta.