Ystävyyden sillanrakentajana yli 50 vuotta

Suomi-Korea-seura ry on vuonna 1970 perustettu, puoluepoliittisesti riippumaton ystävyysseura, joka toimii Suomen ja Korean demokraattisen kansantasavallan ystävyyden lujittamiseksi.

Toimintamuotoja ovat esimerkiksi tiedottaminen sekä kulttuurivaihdon edistäminen.

Seuran perustivat alunperin henkilöt, jotka jo vuonna 1968 olivat muodostaneet Suomen ensimmäisen Korea-solidaarisuuskomitean.

Toimintansa alusta lähtien Korea-seura on ollut vahvasti solidaarisuusseura, jonka yksi keskeisimmistä toimintamuodoista on ollut Koreoiden riippumattoman ja rauhanomaisen jälleenyhdistämisen tukeminen ja Korean asioista tiedottaminen Suomessa.

Seuran alkuvuosia leimasi myös työ Suomen ja KDKT:n välisten suhteiden rakentamiseksi.

Seuran vaikutuksesta Suomi tunnustikin KDKT:n 13.4.1973 ja diplomaattisuhteet maiden välille solmittiin saman vuoden kesäkuussa.

1970-luvulla seura ryhtyi myös tuomaan korealaista kulttuuria esille Suomessa. Seuran toimesta mm. kuuluisa Mansudae-taidetalon orkesteri ja lasten taiteilijaryhmät vierailivat useita kertoja Suomessa esiintyen lukuisilla paikkakunnilla.

Suomi-Korea-seuran jäsenmatkat puolestaan ovat antaneet mahdollisuuden tutustua Koreaan aikana, jolloin turismi KDKT:aan ei käytännössä ollut mahdollista.

1990-luvulla seura oli organisoimassa yhteistyössä Via Dolorosa -järjestön kanssa useita junavaunuja sisältäneen ruoka-ja avustuskuorman lähettämisessä ja jakamisessa KDKT:n pahimmin tulvista kärsiville alueille. Tämän lisäksi seura on ollut auttamassa korealaisia eri alojen asiantuntijoita heidän vieraillessaan Suomessa.

Tänään Suomi-Korea-seura on vireä solidaarisuus-, ystävyys- ja kulttuuriseura. Seura järjestää säännöllisesti yleisötilaisuuksia Korean niemimaan tilanteesta, kulttuurista ja historiasta.

Toimintaan kuuluvat myös erilaiset näyttelyt sekä jäsenmatkat kaukaiseen ystävämaahan.

KDKT:ssa yhteystahona toimii paikallinen Suomi-Korea ystävyysseura.

Suomi-Korea-seura on Ystävyysseurojen Liiton ja Fingon jäsenjärjestö.