Syyskokouksessa keskusteltiin tulevasta toiminnasta

Suomi-Korea - Seura piti syyskokouksensa 12.11.2009 Helsingissä. Kokouksessa käytiin keskustelua mm. seuran tulevasta toiminnasta ja seuran 40:n merkkivuoden tapahtumista. Tämän juhlavuoden merkeissä seura käynnistää ensi vuonna Ikkuna Koreaan - projektin. Syyskokouksen osanottajat peräänkuuluttivat tässä yhteydessä seuran paikallisosastojen toiminnan uudelleen aktivoimista ja toimenpiteisiin tämän osalta seuran toimikunta päättikin ryhtyä. Ensi vuoden aikana tullaan näkemään tapahtumia eri puolella Suomea ja näin pyritään saamaan eri alueiden jäseniä jälleen tiiviimmin toimintaan mukaan.

Syyskokous keskusteli samoin seuran muusta toiminnasta vuonna 2010. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 10 vuotta Koreoiden johtajien historiallisesta huippukokouksesta ja 60 vuotta Korean sodan syttymisestä. Näiden tapahtumien muistaminen ja solidaarisuuden osoittaminen Korean kansalle heidän kamppailussaan maansa riippumattoman ja rauhanomaisen jälleenyhdistämisen puolesta on ensisijaisen tärkeää, puheenvuoroissa todettiin.

Syyskokouksen päätteeksi seuran puheenjohtaja Antti Siika-aho esitteli valokuvin seuran taannoista matkaa KDKT:aan. Alustus herätti useita kommentteja ja illan aikana keskusteltiin mm. KDKT:n kamppailusta USA:n jatkuvan painostuksen alaisena sekä KDKT:n ponnisteluista maan talouden parantamiseksi vaikeiden vuosien jälkeen.