30 vuotta Koryon liittovaltioehdotuksesta

viimeinenpuhe.jpg

 

 

Korean demokraattisen kansantasavallan edesmennyt presidentti  Kim Il Sung omisti elämänsä työlle Korean niemimaan jälleenyhdistämisen puolesta. Tämä on ollut tavoitteena myös Korea-solidaarisuustyössä kaikkialla maailmassa heti Korean sodan jälkeisistä päivistä lähtien. Vuonna 1980, Korean työväenpuolueen kuudennessa kongressissa, presidentti Kim Il Sung teki ehdotuksen Koryon liittovaltion perustamiseksi.

Ehdotuksen mukaan jälleenyhdistäminen tapahtuisi riippumattomuuden, rauhanomaisuuden ja suuren kansallisen yhtenäisyyden hengessä niin, että pohjoinen etelä muodostaisivat liittotasavallan tunnustaen erilaiset aatteet ja yhteiskuntajärjestelmät. Presidentti Kim Il Sung kuvasi samassa yhteydessä liittovaltion politiikan 10 keskeistä tavoitetta. Liittovaltion tulee:

 (1) pitää kiinni riippumattomuudesta kaikessa valtiollisessa toiminnassa ja noudattaa riippumatonta politiikkaa.

(2) toteuttaa demokratia koko maassa ja yhteiskunnan kaikilla alueilla ja edistää suurta kansallista yhtenäisyyttä.

(3) toteuttaa taloudellinen yhteistyö ja kanssakäyminen pohjoisen ja etelän välillä ja taata riippumattoman kansantalouden kehittäminen.

(4) toteuttaa pohjoisen ja etelän välinen kanssakäyminen ja vuorovaikutus tieteen, kulttuurin ja kasvatuksen alalla sekä taata maan tieteen ja teknologian sekä kansallisen kulttuurin, taiteen ja koulutuksen yhdenmukainen edistyminen.

(5) avata uudelleen katkaistut liikenne- ja tietoliikenneyhteydet pohjoisen ja etelän välillä sekä taata liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien vapaa hyväksikäyttö maan kaikissa osissa.

(6) huolehtia koko kansan, mukaan lukien työläiset, talonpojat ja muut työtätekevät, elintason vakaudesta ja edistää järjestelmällisesti heidän hyvinvointiaan.

(7) poistaa pohjoisen ja etelän välinen konfrontaatio, organisoida yhdistetty kansallinen armeija ja puolustaa kansakuntaa ulkopuolista maahantunkeutumista vastaan.

(8) puolustaa ja suojella kaikkien ulkokorealaisten oikeuksia ja etuja.

(9) hoitaa asianmukaisesti pohjoisen ja etelän ennen ja jälkeen jälleenyhdistymistä solmimat ulkomaansuhteet ja koordinoida yhtenäisesti molempien alueellisten hallitusten ulkopoliittista toimintaa.

(10) koko kansakuntaa edustavana yhtenäisenä valtiona kehittää ystävällisiä suhteita maailman kaikkien maiden kanssa ja harjoittaa rauhanomaista politiikkaa.

Ehdotus sai aikanaan innostuneen vastaanoton korealaisten keskuudessa. Samaa politiikkaa jatkaa presidentti Kim Il Sungin jälkeen pääsihteeri Kim Jong Il. Tästä on osoituksena pohjoisen ja etelän vuoden 2000 kesäkuun julkilausuma, joka vei eteenpäin Korean niemimaan jälleenyhdistämistä. 

Presidentti Kim Il Sungin ehdotus on julkaistu kokonaisuudessaan Suomeksi 1981 (Kim Il Sung: Yhdistäkäämme maa riippumattomasti ja rauhanomaisesti).

Juha Kieksi